Kaukolämpö

  

Kaukolämpötoimiala

Vetelin Energia Oy:n kaukolämpötoimiala tuottaa ja jakelee lämpöä Vetelin ydinkeskustassa kaukolämpöverkostoon liitetyille kiinteistöille. Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, vaivaton ja edullinen kiinteistöjen lämmitystapa. Kaukolämmitys on selkeästi eniten käytetty ja jo vuosikymmeniä toiminut rakennusten lämmitystapa Suomessa ja sitä hyödynnetään erityisesti taajamissa. Vetelissä kaukolämmön tuotanto ja jakelu alkoi v. 2008. Toimintaa hoiti vuosina 2008–2015 erillinen kunnan ja Vetelin Sähkölaitos Oy:n omistama yhtiö, Vetelin Lämpö Oy. Kunnan energiayhtiöt fuusioitiin 31.12.2015, jolloin ”uuden” yhtiön nimeksi rekisteröitiin Vetelin Energia Oy ja se hoitaa nyt sekä sähkö- että kaukolämpötoimintaa Vetelissä.

 

1
 Vasemmalla v. 2008 valmistunut KPA-voimala. Oikealla oleva nykyaikainen Bio-voimala valmistui v. 2012.

 

Kaukolämmön tuotanto

Yhtiöllä on kolme erillistä lämmöntuotantoyksikköä. Näistä kaksi eli vuonna 2012 valmistunut 2,5 MW:n KPA-lämpövoimala sekä vuonna 2008 valmistunut 1,5 MW:n KPA-lämpövoimala sijaitsevat Harmaakiven teollisuusalueella. Nämä voimalat käyttävät polttoaineena kiinteitä, kotimaisia uusiutuvia polttoaineita eli metsähaketta ja muuta energiapuuta sekä palaturvetta. Kolmantena lämmöntuotantoyksikkönä on koulukeskuksen lähistöllä sijaitseva, alun perin 1980-luvulla Vetelin kunnan aluelämpölaitokselle hankittu POR-lämpökeskus (2,0 MW), jossa on kaksi raskasöljykattilaa.

Kaukolämpö tuotetaan pääosin nykyaikaisessa, vähäpäästöisessä 2,5 MW:n KPA-lämpövoimalassa (toimittaja Nakkila Boilers Oy.) Tämän biovoimalan kapasiteetti riittää pääsääntöisesti tämänhetkiseen tarpeeseen. Pienempää 1.5 MW:n KPA-lämpövoimalaa (toimittaja Calortec Oy) käytetään päävoimalan huolto- ja korjausseisokkien aikana sekä tarvittaessa lisälämmön tuottajana kovilla pakkasilla. Myös POR-kattilat toimivat vara- ja huippuvoimaloina; niitä käytetään tarvittaessa poikkeuksellisen kylmien säiden sekä mahdollisten häiriöiden ja huoltoseisokkien aikana. KPA-lämpövoimaloissa käytettävät metsähake- ja palaturvepolttoaineet hankitaan toimitussopimuksin pääosin Vetelistä ja lähiympäristöstä.

 

Lämmönjakeluverkko

Kaukolämpöverkkoa on rakennettu vuosittain ja verkostoa laajennetaan keskustan alueella jatkossakin tarpeen mukaan ja taloudellisen kannattavuuden puitteissa. Verkoston pituus v. 2016 on runsaat 8,5 km ja se ulottuu ydinkeskustan lisäksi Puukorven, Harmaakiven ja Asmalampin kaava-alueille. Kaukolämpöasiakkaina on sekä julkisia että yksityisiä kiinteistöjen omistajia.  Lämpöä toimitetaan mm. kouluille, liikuntakeskukselle, teollisuushalleille sekä rivi- ja omakotitaloille. Vetelin keskustaajamassa noin 90 rakennusta lämpenee kaukolämmöllä ja kaukolämmön piirissä oleva rakennustilavuus on n. 180 000 m3  (v. 2016.)

4

 Kuvassa BIO-voimalan sisätiloja.

 

Yhteystiedot

Toimialavastaava Juha Kauppinen, puh. 050 025 8225,  sähköposti etunimi.sukunimi@venergia.fi

Laitosmies Sakari Sillanpää, puh. 050 579 0199. Lisätietoa kaukolämmöstä:  venergia.fi/kaukolampo