sv 2017 peruslogo FI web

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä 

Olemme Keski-Pohjanmaalla sijaitseva Vetelin kunnan omistama sähkölaitos ja vastaamme sähköhuollosta verkkoalue­ellamme, joka kattaa Vetelin kunnan lukuunottamatta Polson, Kivi­kankaan ja Nykäsen kyliä. Toimitamme sähköä yli 2000 talouteen.

 

 

Historiaa 

Vuonna 1914 A. Laasasen talossa Vetelin kuntakokous käsitteli asiaa, joka koski Aato ja Jalmari Laasasen aikomusta perustaa valaistusta varten omistamansa myllylaitoksen yhteyteen Heikkilän- eli Seikankoskeen vesivoimalla toimiva sähkötehdas. Kuntakokouksella ei ollut mitään perustamista vastaan, päinvastoin lausuttiin toivomus ”sanotun laitoksen aikaansaamiseksi.”

Seuraavana vuonna sähkötehtaan perustamiselle haettiin lupaa Vaasan lääninhallitukselta, joka luvan myönsikin 7. päivänä joulukuuta 1915. Luvassa määriteltiin myös laitoksen teknisiä ominaisuuksia muun muassa seuraavasti:

”Sähkögeneraattori on 25 kilowattinen, kiertovirta 220 voltin jännityksellä, magnetiseerauskone kytketty suoraan generaattorin akseliin…” ”…konehuoneen ulkopuolelle on rakennettu pylväiden päälle kolme metriä maasta erityinen transformaattori huone.”

Alkuperäistä lähdemateriaalia esimerkiksi koneiston ja tarvikkeiden hankkimisesta ei ole säilynyt, joten varmaa tietoa rakentamisvuodestakaan ei ole. Kuntakokouksen pöytäkirjoihin ja lääninhallituksen lupaan nojaten rakentamisvuosi voisi olla 1916.

Vetelin Sähköosuuskunnan r.l. virallinen perustamiskokous pidettiin 6. päivänä joulukuuta 1921. Osuusmaksuksi määrättiin 10 markkaa jokaista jäsenen käyttämää lamppua kohden ja samoin jokaista sähkömoottorin hevosvoimaa kohden. Lisäksi rajoitetuksi lisämaksuksi (r.l.) määrättiin 100 markkaa osuutta kohden. Perustamismerkintä kaupparekisteriin tehtiin 20. maaliskuuta 1922 rekisterinumerolla 45,276.

Vuonna 1947 laukkaava inflaatio, kasvava sähkönkulutus ja Vetelinjoen virtaaman epätasaisuus aiheuttivat osuuskunnalle päänvaivaa. Sähköntuotanto Heikkilänkosken putouseroilla ja virtaamilla ei riittänyt vastaamaan kysyntään. Vaihtoehtona oli valtakunnan sähköverkkoon liittyminen ja näin myös tehtiin.

Vuonna 1973, tammikuun 1. päivänä, aloitti toimintansa Vetelin kunnan sähkölaitos. Siihen asti sähkönjakelusta olivat vastanneet pitäjän kymmenkunta pientä sähköosuuskuntaa.

Sähkölaitokselle rakennettiin toimitilat Harmaakiven teollisuusalueelle vuosien 1980–84 aikana. Neljä vuotta myöhemmin (v. 1988) sähkölaitoksen yritysmuoto vaihtui osakeyhtiöksi ja nimikin sai uuden muodon: Vetelin Sähkölaitos Oy.

 

3

Oma vesivoimalaitos Patanaan valmistui 21.3.1997 ja jo seuraavana vuonna alettiin suunnitella uutta vesivoimalaitosta Pihlajamaahan. Sen rakennustyöt alkoivat kuitenkin vasta vuonna 2005. Pihlajamaan voimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa vuonna 2006.

31.12.2015 Vetelin Sähkölaitos Oy fuusioitui Vetelin Lämpö Oy:n kanssa ja uuden yhtiö nimeksi tuli Vetelin Energia Oy.

(Historiatiedot ja lainauksen Vetelin Sähkölaitos Oy:n 85-vuotishistoriikista "Kyllolis pimiä josei ois sähkyä" Matti Tunkkari v. 1998)

 

Toimintakertomus vuodelta 2017

  

Esite ja rating 2017 

  

Sähkön

energialähdejakauma

 Vuoden 2016 aikana myymämme sähkö oli täysin uusiutuvilla energialähteillä tuotettua.  

 Täysin uusiutuvien energialähteiden käyttöä myymässämme sähkössä jatketaan myös vuonna 2017.