Työt sähkölinjojen läheisyydessä

 

 

Jos teet puun kaatoa, maataloustöitä, nostotöitä tai kaivuutöitä sähkölinjojen läheisyydessä:

 

TUKES

 

Johtoalueiden vierimetsän hoito:

 

Johtoalueet