Johtoalueiden raivaukset

Vetelin Energia Oy tekee verkkoalueellaan 20 kV:n ja 0,4 kV:n johtoalueiden raivauksia. Johtokatuja levennetään ja varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta poistetaan riukumaiset puut ja muut yksittäiset puut, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa johdolle myrskyn tai raskaan lumikuorman vuoksi. Raivattu puusto jää maanomistajalle.

Toivomme maan- ja metsänomistajien suhtautuvat myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Lisätietoja asiakaspalvelustamme (06) 866 3600.